Regressietherapie / reincarnatietherapie

Regressie therape in hilversum bij Centrum Eén & Al therapiecentrum hilversum4
This page in English

Wat is Regressietherapie / Reincarnatietherapie

Met regressietherapie kan een breed scala aan problemen en klachten aangepakt worden. Uitgangspunt van de therapie is dat elke klacht een oorzaak heeft en deze meestal te vinden is in (onbewuste) ervaringen in het verleden. Door deze oorzaken op te sporen en (alsnog) te verwerken kunnen de daarmee samenhangende problemen en klachten in je dagelijks leven worden verholpen, verminderd of op z’n minst verlicht. Daarnaast kan inzicht een belangrijke bijdrage leveren aan het proces van innerlijke groei, bewustwording en zingeving.

Voor een gratis oriënterend gesprek om tot de juiste keuze van behandelvorm en therapeut te komen neem contact op met Sandra Souisa op 06 52 08 41 44.

Hoe werkt het
Tijdens de eerste afspraak vindt er een intake plaats, waarin er vanzelfsprekend ruime aandacht is voor je probleem of klacht: waarvoor kom je in therapie en wat wil je met de sessies bereiken? Daarnaast neemt de therapeut samen met jou ‘je leven door’, dat wil zeggen alles wat voor de therapie van belang kan zijn. Hierin komt al snel de rode draad in je leven naar boven, een thema waar je vaker tegenaan loopt. Deze rode draad blijkt op een dieper niveau vaak samen te hangen met datgene waarvoor je in therapie komt.

Na de intake volgt een aantal sessies. Sommige cliënten hebben aan 1 of 2 voldoende, vaak zijn meer sessies nodig: het gemiddelde ligt op 5 à 6 maar er zijn ook mensen die meer dan 10 sessies nodig hebben. Het aantal sessies is mede afhankelijk van de klacht waar je mee komt en de bereidheid (en gelegenheid) om aan jezelf te werken.

In de sessies ga je naar verschillende zogenaamde herbelevingsgebieden: je kindertijd, periode rondom je geboorte en/of een vorig leven (of archetypische ervaring als dat je voorkeur heeft). Hierbij wordt gebruik gemaakt van trance, iets wat op een natuurlijke manier onstaat door taalgebruik en concentratie. Dit is te vergelijken met het zó opgaan in een spannende film of boeiend boek dat je directe omgeving als het ware naar de achtergrond verdwijnt. Tegelijkertijd ben je je wél van deze omgeving bewust.

Alle consulten duren ongeveer 2 uur. Sessies vinden meestal eens in de 2-3 weken plaats maar kunnen ook met een andere frequentie gevolgd worden, bijvoorbeeld wanneer je vanuit financieel oogpunt meer speelruimte nodig hebt of een korte onderbreking wenst om eerst een en ander te verwerken. Je hoeft overigens niet in vorige levens te geloven om de kracht van deze therapievorm te kunnen ervaren. Wel is het essentieel dat je datgene wat zich aandient (de ervaringen die boven komen) serieus neemt.

Wat kan het verhelpen
Regressietherapie laat uitstekende resultaten zien bij problemen en klachten op mentaal, emotioneel of fysiek gebied, een combinatie hiervan of problemen op het gebied van zingeving. Denk bijvoorbeeld aan:

  • klachten op het gebied van zingeving en energieniveau: hevige vermoeidheid, depressies, gespannenheid, stress, slapeloosheid, concentratieproblemen, langdurige of gevoelsmatig uitzichtloze situaties, negatieve gedachten, gebrek aan zingeving, levenslust of creativiteit ervaren.
  • lichamelijke klachten: spijsverterings- en stofwisselingsproblemen, allergieën, astma, hoofdpijn, migraine, eetstoornissen, verslavingsgevoeligheid, pijnklachten, jeuk.
  • angsten en conflicten: paniekaanvallen, angsten en fobieën, schuldgevoelens, gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, machts- en autoriteitsconflicten, moeilijk grenzen kunnen stellen (geen nee kunnen zeggen), angst om je in groepen te laten zien of in het openbaar te spreken.
  • verdriet, boosheid en rouw: moeite om verdriet, boosheid of emoties in het algemeen te uiten, snel geïrriteerd zijn, momenten van hevige woede ervaren, je niet aan anderen kunnen of durven verbinden, of iemand juist niet los kunnen laten, niet weten hoe om te gaan met verdriet en rouwverwerking.
  • overige klachten: relationele problemen met je partner, kinderen, vrienden, op je werk of in het algemeen, psychische klachten naar aanleiding van een traumatische gebeurtenis, niet in je kracht (durven) staan, je gave of talent wil maar niet uit de verf komen.

Door oorzaken van je huidige problemen, klachten, beperkingen of blokkades te verwerken én te begrijpen hoe ze zijn ontstaan, kom je weer in contact met wie je in essentie bent. Hierdoor ervaar je meer levenskracht en creativiteit. Ook ben je beter in staat om eigen keuzes te maken en hiervoor verantwoordelijkheid te nemen.

Vergoeding
Regressietherapie valt onder alternatieve geneeswijzen en wordt door sommige verzekeraars (deels) vergoed als je een aanvullend pakket hebt en de therapie onder de voorwaarden valt.

Andere behandelvormen binnen Centrum Eén & Al zijn:
Acupunctuur, Cosmetische Acunctuur, Astrologie, Ademtherapie, Aromatherapie, Brainwave Therapie, Businesscoaching, Dry Needling, EFT, Familieopstelling, Fysiotherapie, Gewichtsconsulent, Hypnotherapie, Lifecoaching, Massage, Medical Tape, Medisch Consult, Mulligan therapie, NEI therapie, Neurofeedbacktraining, Neurotherapie, Psychologische astrologie, Rebalancing, Reconnective healing, Regressietherapie / Reïncarnatietherapie, Reiki, Shiatsutherapie, Traumatherapie, Wandelcoaching, Voedingscoaching.


Comments are closed.