Astrologie

Astrologie en astrologische consulten in Hilversum bij Centrum Eén & Al
Wat is Astrologie?

Astrologie geeft zicht op wat er innerlijk bij je speelt. Loop je steeds tegen bepaalde patronen aan? Ervaar je fricties met je partner, kinderen, vrienden of collega’s? Of wil je weten hoe je eigen houding en gedrag van invloed is op situaties in je dagelijks leven? Dan kan een horoscoopduiding zeer verhelderend zijn!

Voor een gratis oriënterend gesprek om tot de juiste keuze van behandelvorm en therapeut te komen neem contact op met Sandra Souisa op 06 52 08 41 44.

astrologie hilversumWat is een horoscoop?
Een horoscoop is een grafische weergave van de stand van de planeten op een bepaald moment in de tijd, gezien vanuit een bepaalde plaats. Astrologie is een symbolentaal en gaat uit van ‘zo boven, zo beneden’ en ‘zo binnen, zo buiten’.

Niet in de zin van oorzaak en gevolg, maar met het idee dat alles met elkaar samenhangt en situaties in de buitenwereld en het dagelijks leven reflecteren wat er innerlijk speelt.

Karakteranalyse
Een geboortehoroscoop beschrijft je innerlijke behoeftes en drijfveren. Het laat zien wat voor jou belangrijk is en hoe je geneigd bent te reageren in bepaalde situaties. In de loop van het consult ontstaat een goed beeld van je karakter, maar ook hoe je jezelf soms in de weg kunt zitten.

Samen kijken we naar spanningsvelden en hoe je hiermee om kunt gaan. Door zowel naar je positieve karaktereigenschappen en talenten als je schaduwkanten en valkuilen te kijken, krijg je meer begrip voor jezelf en de situaties waarin je verzeild raakt.

Je wordt je bewuster van je eigen houding en gedrag en krijgt meer zicht op wat er speelt. Dit helpt je om bij jezelf te kunnen blijven en de regie over je eigen leven te nemen.

Jaar horoscoop
In de loop van de tijd kunnen behoeftes veranderen of fricties ontstaan. De actuele stand van de planeten, in samenhang met je geboortehoroscoop, laat zien wat er in een bepaalde periode belangrijk voor je is.

Welke ontwikkelingen en spanningsvelden zijn er en hoe kun je hiermee omgaan? Waar heb je de komende tijd behoefte aan? Inzicht in wat er speelt en voor jou belangrijk is, maakt het makkelijker om te anticiperen op situaties in je leven.

NB: Jaarlijkse tendensen kunnen pas geduid worden ná het bespreken van je geboortehoroscoop, omdat ze hiermee in relatie staan en samenhangen met je karakterstructuur.

Inzicht in relaties
Met een horoscoop kun je kijken naar de behoeftes en wensen van een individu, maar ook hoe twee personen zich tot elkaar verhouden. Vaak gaan vragen over liefdesrelaties, maar ook andere relaties kunnen worden bekeken.
Denk bijvoorbeeld aan ouder-kind relaties, relaties tussen werkgever en werknemer, zakenpartners of vriendschappelijke relaties.

In alle relaties is sprake van individuele behoeftes en verwachtingspatronen en gaat het om de vraag in hoeverre je aan elkaars wensen kan voldoen. Hoe reageren jullie op elkaar en hoeveel ruimte is er voor open communicatie? Durf je bijvoorbeeld je emoties te laten zien en je grenzen aan te geven? Hoe gaan jullie om met fricties binnen de relatie?

Uitleg over verschillen hierin kan tot wederzijds begrip en meer ontspanning en rust leiden.

NB: Relatiehoroscopen kunnen pas geduid worden ná het bespreken van de geboorte-horoscoop van beide personen, omdat de basis van alle relaties in individuele horoscopen ligt en we bij het aangaan van een relatie altijd onze hele persoonlijkheid meenemen.

Coachingsgesprek met de horoscoop als instrument
Aan de hand van een specifieke situatie in je leven kijken we welke innerlijke behoeften en drijfveren hierin voor jou een rol spelen. Je krijgt meer inzicht in de situatie, maar ook hoe je eigen houding en gedrag hierop van invloed is. Daarnaast geef ik je tips hoe je het heft in eigen hand kan houden en verantwoordelijkheid kan nemen voor de keuzes die je maakt.

Praktische informatie
De consulten kunnen met een voicerecorder worden opgenomen, zodat je het later op je gemak nog eens kan terugluisteren. Een geboortehoroscoopduiding duurt 2 – 2,5 uur, een consult over jaarlijkse tendensen of relaties 1,5 – 2 uur, een coachingsgesprek 1,5 uur.

Afspraak
Centrum Eén & Al is een holistisch gezondheidscentrum en therapiecentrum in Hilversum voor regio Gooi.

Therapie
Met 14 therapeuten en ruim 40 therapievormen hebben wij het grootste aanbod in de regio op het gebied van gezondheid. Van acupunctuur en massage tot mindfulness en van coaching tot tarot. Voor informatie of een afspraak bel je directeur/oprichter  Sandra Souisa  op 06-52084144.

Comments are closed.