Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie en dyscalculie 
De ideale startperiode voor therapie is bij een vermoeden van dyslexie/dyscalculie; in de tweede helft groep 3. Dan is er nog geen faalangst door aangekweekt. Een dyslexieverklaring wordt vaak pas in groep 6 gegeven, terwijl er eerder al veel leed kan worden bespaard en het kind in zijn kracht kan worden gezet. Eerder dan de tweede helft groep 3 laten we kinderen nog lekker spelen.

Voor een gratis oriënterend gesprek om tot de juiste keuze van behandelvorm en therapeut te komen neem contact op met Sandra Souisa op 06 52 08 41 44.

Bij deze vorm van therapie is handanalyse niet per se noodzakelijk. Via de methode die is ontwikkeld op de Academie Antropodynamica  onder leiding van Edo Sprong worden zeer goede resultaten bereikt.

Kinderen met dyslexie hebben moeite met foutloos en vlot leren lezen en spellen (of rekenen bij dyscalculie). Dyslexie en dyscalculie zijn onafhankelijk van de intelligentie. Schoolprestaties van deze kinderen zijn niet in overeenstemming met hun verstandelijke capaciteiten. Dit heeft gevolgen voor het kind persoonlijk en later ook voor de beroepskeuze. Onderzoek heeft aangetoond dat er een neurologische oorzaak is. In veel gevallen zijn de hersenen niet goed in staat visuele of auditieve informatie te interpreteren. Tevens wordt er een ander deel van de hersenen gebruikt dan bij mensen zonder dyslexie/dyscalculie gebruikelijk is. Bovendien blijken de oogbewegingen tijdens het lezen afwijkend te zijn.
Wat dyslexie/dyscalculie healing zo sterk maakt, is dat er wordt gewerkt aan de oorzaak van het probleem. Een kind met dyslexie/dyscalculie maakt in het leerproces gebruik van een leesstrategie die blijkbaar niet optimaal werkt. Vaak gebruiken ze hun geheugen om te kunnen lezen, spellen of rekenen. Dit is vermoeiend. Er kan op vrij eenvoudige wijze worden achterhaald welke strategie een kind hanteert. Dit gebeurt door te kijken naar de oogbewegingen en door in gesprek en met oefeningen samen met het kind te achterhalen wat er nu werkelijk in het hoofd gebeurt tijdens het lezen en spellen of rekenen. Met die gegevens gaat de begeleider aan de slag, waarbij het goed mogelijk is dat tijdens het proces meer dingen aan het licht komen die belemmerend werken. Als dit voorkomt, kan handpalmtherapie ingezet worden. In grote lijnen kun je zeggen dat met de methode het kind wordt geholpen weer gebruik te maken van het leespunt, om de woorden of getallen op een goede manier te visualiseren in het hoofd. We gaan terug naar de basis van de verwerking van informatie in de hersenen, waarbij de begeleider zich afstemt op het kind, bij wie de beste oplossingen te vinden zijn.

Een sessie van ongeveer een uur vindt plaats in het bijzijn van één van de ouders/verzorgers. Deze moet namelijk weten wat er gebeurt, om thuis verder te oefenen, ongeveer tien minuten per dag. Dit is nodig om de juiste manier van lezen, spellen of rekenen eigen te maken, te meer omdat er een ongewenste manier al gewoonte is geworden.

Het oefenen thuis kan op den duur saai worden, maar als je het kind uitlegt dat het na een maand of negen veel makkelijker leest, spelt of rekent, dan verkiest het dit boven de inspanningen die het nu moet doen. Gemiddeld zijn ongeveer 6 à 10 sessies met de therapeut gedurende deze maanden voldoende. In het begin zit er minder tijd tussen de sessies dan later. Hoe eerder met de therapie gestart wordt, hoe korter de oefenperiode kan zijn. In de tweede helft van groep 3 is vaak maar drie maanden nodig in plaats van negen.

Afspraak
Centrum Eén & Al is een holistisch gezondheidscentrum en therapiecentrum in Hilversum voor regio Gooi.

Therapie
Met 14 therapeuten en ruim 40 therapievormen hebben wij het grootste aanbod in de regio op het gebied van gezondheid. Van acupunctuur en massage tot mindfulness en van coaching tot tarot.

Voor informatie of een afspraak bel je directeur/oprichter  Sandra Souisa  op 06-52084144.

Comments are closed.