Bio-energetische analyse

Je voelt je gespannen of zelfs paniekerig, je lichaam lijk je niet onder controle te hebben maar je wilt dat graag leren? Bio-energetische analyse werkt dan voor jou.

Bio-energetische analyse
Bio-energetische analyse, een lichaamsgerichte psychotherapie,  is een vorm van therapie waarin we werken met het lichaam in combinatie met de geest om mensen te helpen emotionele problemen op te lossen, te genieten en vreugde te scheppen in het leven.

Voor een gratis oriënterend gesprek om tot de juiste keuze van behandelvorm en therapeut te komen neem contact op met Sandra Souisa op 06 52 08 41 44.

Bio-energetica gaat uit van het idee dat lichaam en geest één zijn. Recent neurobiologisch onderzoek ondersteunt dit fundament. De grondlegger van de bio-energetica, Lowen, is sterk beïnvloed door Freud. Dat betekent dat er elementen uit de psychoanalytische traditie verweven zijn in de bio-energetica. Vanuit dit kader worden de klachten van cliënten steeds bekeken vanuit de levensgeschiedenis van de betreffende cliënt en met name daar waar verstoringen in de levensgeschiedenis hebben plaatsgevonden.

Volgens de theorie van bio-energetica worden negatieve levenservaringen in de vorm van spierspanning ‘opgeslagen’ in het lichaam. Deze spanningen kunnen geblokkeerd raken in diverse plaatsen in het lichaam, zoals in de rug of in de nek. Uiteindelijk leiden dergelijke spanningen tot een negatief lichaamsgevoel, minder beweeglijkheid, een moeizame ademhaling en een verstoorde lichamelijke energiestroom.

Ook kunnen er spanningen in het lichaam en in sociale relaties ontstaan, en kan de stemming, vitaliteit, levenslust en het zelfvertrouwen negatief worden beïnvloed.

Binnen de bio-energetica, is het concept van levensenergie belangrijk. De essentie van levensenergie is de voortdurende cyclus tussen spanning en ontspanning, tussen opladen en ontladen. Bio-energetische therapie is erop gericht door middel van lichamelijke oefeningen het evenwicht in de energiestroom terug te brengen en blokkades op te heffen.

Hoe werkt het?

Een sessie start doorgaans met wat de cliënt in het hier en nu bezighoudt en als thematiek naar voren brengt. Aandacht voor het lichaam staat centraal. Door de focus op het lichaam leert de cliënt de signalen, impulsen en gevoelens die zich in zijn lichaam aandienen beter waar te nemen en wordt hij zich bewust van hun betekenis.

Bio-energetische oefeningen

In aansluiting hierop kan de therapeut een ruime variatie aan bio-energetische oefeningen aanbieden. Een aantal daarvan is primair gericht op verhoging van de vitaliteit, bij andere staat vergroting van de lichamelijke beweeglijkheid voorop of het bereiken van een meer ontspannen en natuurlijke lichaamshouding. In alle gevallen gaat het vooral om de perceptie van de cliënt van wat er in het lichaam hier en nu plaatsvindt.

Al naar gelang de problematiek die bij de cliënt op de voorgrond ligt, valt de keuze op oefeningen die focussen op uiteenlopende dynamische functies. Bijvoorbeeld : ‘gronden’ (op eigen benen staan, standhouden), ontspannen (ontladen, loslaten), uiten van klank en gebaar (zich laten horen, laten zien), uitreiken (geven / vragen / nemen), investeren van kracht (zich inzetten, volharden), met ruimte en grenzen omgaan (naderen / afstand nemen, confronteren / weerstaan).

Daarnaast wordt via gerichte oefeningen ook gewerkt aan het stimuleren, verruimen en in balans brengen van de meest fundamentele energetische functie: de ademhaling.

Verwerking van ervaringen

De uitvoering van lichaamsgerichte oefeningen roept bij cliënten dikwijls associaties en herinneringen op die verbonden zijn met onverwerkte ervaringen. Het doorwerken hiervan vormt de kern van het bio-energetische werk.

Deels gebeurt dit door ondersteuning bij emotionele ontlading en expressie, deels ook door de cliënt te helpen te komen tot een herwaardering van de eigen historische en/of actuele ervaringen. Hierdoor ontstaat ruimte voor het ontwikkelen van een nieuwe levenshouding.

Voor wie?

  • Voor mensen die te maken hebben met psychische klachten: zoals beklemde gevoelens en emoties, strakke moraal, innerlijke censuur, overmatige belasting en/of inzet;
  • Vitale zwakte, hyperventilatie, slaapstoornissen, seksuele disfunctie, psychosomatische aandoeningen. onlust, prikkelbaarheid, stress, tegenzin, dieperliggende angst of ontreddering;
  • Gevoelens van leegte, slapte, isolement, depressie, uitputting, burn-out; gemis aan initiatief en daadkracht;
  • Paniekaanvallen, geheugen- verlies, desoriëntatie, rationalisatie en vervreemding.

Afspraak
Centrum Eén & Al is een holistisch gezondheidscentrum en therapiecentrum in Hilversum voor regio Gooi.

Therapie
Met 14 therapeuten en ruim 40 therapievormen hebben wij het grootste aanbod in de regio op het gebied van gezondheid. Van acupunctuur en massage tot mindfulness en van coaching tot tarot.

Voor informatie of een afspraak bel je directeur/oprichter  Sandra Souisa  op 06-52084144.

Comments are closed.